Aktuellt Föredrag - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Main menu:

Aktuellt Föredrag

Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inte annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för "mingel" kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att  kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.
Årsmötet beslutade att avgiften skulle vara 50:-/person och föredrag.
Avgiften är dock frivillig" ses som gåva" eftersom SFF centralt förbjuder regionerna att ta betalt.
Betala gåvan helst med kort.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Att sända ut brev kostar cirka 6 000 kr per omgång, ett belopp som är större än hela vår nuvarande årsinkomst, är alltså helt uteslutet.
Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress!
SSF-Mälardalens kansli når du på Mail SFF-M kansli

21 oktober

Foto: Lars-Eric Larsson.
Ulf Delbro berättar om skeppsvarvet Götaverkens Aeroplanavdelning pa 1930-talet med tillverkning av störtbombflygplanet B4 för Flygvapnet och sportflygplanet GV 38.
Dessutom den spännande historien om hemlig montering av italienska jaktflygplan för Finland under vinterkriget.

18 november
tema meddelas senare. Boka in datumet!

F1:s historia
I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i  PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.
Beställes på Tel 073-9794841 , 070-3395156
kanslisff-m@telia.com
Eller beställs genom mail till
Alternativt per post till: SFF-M,  Hässlögatan 4, 721 31  Västerås.

Flyget i Mälardalen
Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med ett annat bokprojekt, nämligen ”Flyget i Mälardalen.” Denna skall bli årets bok till alla medlemmar från SFF Centralt under 2017. De sista delarna kommer under våren att läggas till för att boken till hösten skall komma alla till del.


Back to content | Back to main menu