Aktuellt Föredrag - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Main menu:

Aktuellt Föredrag

 

I samband med att VFMfvg upphör vid årsskiftet 2017/2018 så kommer skylten vid gatan att göras om.
 
VFMfvg tas bort  och på Gula Villan kommer det att stå FLYGETS HUS ovanför ingången.
 

Gula villan som beteckning blir kvar men kompletteras med FLYGETS HUS för att folk bättre skall förstå vad som finns därinne.
 
Inga andra förändringar är inplanerade.
 
 
Kjell
Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inte annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för "mingel" kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att  kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.
Årsmötet beslutade att avgiften skulle vara 50:-/person och föredrag.
Avgiften är dock frivillig" ses som gåva" eftersom SFF centralt förbjuder regionerna att ta betalt.
Betala gåvan helst med kort.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Att sända ut brev kostar cirka 6 000 kr per omgång, ett belopp som är större än hela vår nuvarande årsinkomst, är alltså helt uteslutet.
Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress!
SSF-Mälardalens kansli når du på Mail SFF-M kansli


F1:s historia
I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i  PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.
Beställes på Tel 073-9794841 , 070-3395156
kanslisff-m@telia.com
Eller beställs genom mail till
Alternativt per post till: SFF-M,  Hässlögatan 4, 721 31  Västerås.

Flyget i Mälardalen
Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med ett annat bokprojekt, nämligen ”Flyget i Mälardalen.” Denna skall bli årets bok till alla medlemmar från SFF Centralt under 2017. De sista delarna kommer att läggas till för att boken till hösten skall komma alla till del.


Back to content | Back to main menu