Aktuellt Föredrag - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Aktuellt Föredrag

 Flyget i Mälardalen

Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med bokprojeket "Flyget i Mälardalen.”  som nu är utgiven..

Flyget i Mälardalen, Personregister
När SFF Årsbok 2017 Flyget i Mälardalen lämnades till tryckeriet den 15 november 2017 var bokens personregister inte klart. Bokens färdigställande hade försenats på grund av omfattande omarbetningar. För att hinna få ut boken till medlemmarna under december beslutade SFF att inte invänta det färdiga registret. På grund av problem inbindningen lyckades man inte med detta. Personregistret finns nu för nedladdning genom att klicka på länken nedan.

Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inte annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för "mingel" kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att
kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.
 

Föredrag 2018
 
Föredragsavgift tar vi inte ut enligt SFF Centrala stadgar.
SFF-M:s Årsmötet beslutade att ersättning för fika och lokalkostnader skulle vara 50:-/person och föredrag. Ersättning är dock frivillig" ses som gåva"
Betala gåvan helst med kort.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Att sända ut brev kostar cirka 6 000 kr per omgång, ett belopp som är större än hela vår nuvarande årsinkomst, är alltså helt uteslutet.
Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress!
Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! SFF-M:s  kansli når du här på

 
Mikael Stenhöjd har gjort en fin sammanfattning om senaste föredraget för oss  (och Kamratföreningen) av Lennart Berns om J29, som vi hade i Gula  Villan i lördagen den 24 mars.

Flygande Tunnan - en kallakrigsikon

 
Det var drygt 40 förväntasfyllda personer som samlats i Gulavillan/Flygetshus i Västerås för att lyssna på Lennart Berns föredrag om Saabs Flygande Tunnan.  Lennart började med att berätta om sina tidigare uppdrag i just Gulavillan och rekommenderade ett SVT program från tidigt 80-tal, Nödlanda där ni kan, som delvis spelades in i nämnda fastighet. Den finns numera tillgänglig på SVT-play:

Sedan var det dags för Tunnan, vi fick reda på vilka faktorer som spelade en avgörande roll i att Saab kunde utveckla Tunnan. Den viktigaste var kanske tillgången på reamotorteknik. Den fick vi från Storbritannien främst av tre anledningar: den så kallade Bäckebo Raketen, vår flygvapenchef Nordienskiöld och kanske främst britternas akuta behov av pengar. Denna brist på pengar var också en av anledningarna att Sovjetunionen kom över modernare reamotorer, i och med att britterna sålde sin teknik även dit.

Under planeringen av Tunnan kom man fram till 25o pilvinge, kort utblås för att minska förlusterna, ställbar stabilisator samt en del saker som senare under flygplanets tid flygvapnet kom att ändras, till exempel luftbromsar och slattsen i vingarna. Här delade publiken med sig om riskerna för markpersonalen med dessa samt det faktum att en del av dessa byggdes om på CVV.

Vi fick vidare höra hur konstruktören Brising, gjorde jetsnabb karriär från korpral till general på en natt och att den första provflygaren på Tunnan Robert Moore blev Saab troget under resten av sin yrkeskarriär. Sedan fick vi också veta varför ordet reamotor övergavs, till förmån för jetmotor. Detta skedde tydligen när SAS köpt Caravelle och ville inte trycka REA i sin reklam.

Föreläsningen gick vidare med utvecklingen av olika versioner av Tunnan, men även versioner som bara stannade på planeringsstadiet. Även exporten till Österrike och försök till export fick vi tillfälle att höra om.

Att prata om Tunnan utan att beröra haverierna är svårt, cirka 1/3 av de tillverkade Tunnan havererade och 99 piloter fick sätta livet till i en del av dessa. En anledning till haverierna, hade att göra med pilvingen och oförmågan hos oerfarna förare att hantera störningar i luftflödet vid skevning. Dem flesta haverierna var faktiskt kollisioner i luften. En annan orsak till många haverier var horisontgyrot som efter hårdmanövrering kunde kantra och låsa sig.

Efter dessa tråkiga episoder valde Lennart att avsluta med att glädja oss närvarande med en karamell i form av att det kunde bli fler flygande J29 i Sverige...

Gåtan Röd Niklas
I  februari 1946 lyfter tio flygplan av typen B18 B från Halmstad med  destination Norrbotten. Ett kommer fram, nio nödlandar och ett har inte  hörts av sedan dess. Nu kan det över sjuttio år gamla försvinnandet vara  på väg mot sin lösning, tack vare flyghistorikern Henrik Barkman.

F1:s historia
I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i  PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.
Beställes på Tel 073-9794841 , 070-3395156
kanslisff-m@telia.com
Eller beställs genom mail till
Alternativt per post till: SFF-M,  Hässlögatan 4, 721 31  Västerås.


Back to content