Aktuellt Föredrag - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Main menu:

Aktuellt Föredrag

 
                                                                    
 
 
 
KALLELSE
 
Härmed inbjudes Du till årsmöte lördagen den 24 februari 2018 kl 10,00
 
Lokal: Västerås Flygmuseum, Hässlögatan 16, Västerås
 
 
Ur dagordningen:
 
Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och valberedning.
 
Förslag om avgift för förtäring vid föredragsträffar.
 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 
 
Ev motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs 2018-02-10.
 
Insändes till: SFF-M@telia.com eller anmäls per telefon: 070-310 35 34
 
 
Efter mötet kan de, som så önskar, få se museet med dess flygplan och simulatorer under sakkunnig ledning.
 
 
Välkomna
 
Styrelsen för SFF-MFlyget i Mälardalen

Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med bokprojeket "Flyget i Mälardalen.”  som nu är utgiven..

Flyget i Mälardalen, Personregister
När SFF Årsbok 2017 Flyget i Mälardalen lämnades till tryckeriet den 15 november 2017 var bokens personregister inte klart. Bokens färdigställande hade försenats på grund av omfattande omarbetningar. För att hinna få ut boken till medlemmarna under december beslutade SFF att inte invänta det färdiga registret. På grund av problem inbindningen lyckades man inte med detta. Personregistret finns nu för nedladdning genom att klicka på länken nedan.

VFMfvg
I samband med att VFMfvg upphörde vid årsskiftet 2017/2018 så kommer skylten vid gatan att göras om.
VFMfvg tas bort  och på Gula Villan kommer det att stå FLYGETS HUS ovanför ingången.
Gula villan som beteckning blir kvar men kompletteras med FLYGETS HUS för att folk bättre skall förstå vad som finns därinne.
Inga andra förändringar är inplanerade.
Kjell
Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inte annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för "mingel" kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att
kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.
 

Föredrag 2018
 
24 Mars: Lennart Berns, Flygande Tunnan - en kallakrigsikon.
   Plats Gula Villan Hässlö.
Mingel med kaffe 9:30 Föredraget 10:00


J29 Flygande tunnan i formation.© IBL bildbyrå
På 1950-talet tillverkade Saab över600 J29:or. Planet var toppmodernt och det svenska flyg­vapnet  slog världen med häpnad. Men nästan hundra piloter omkom under tester  och övningar.


Lennart Berns


Flygande Tunnan : En Antologi
av Lennart Berns , Björn Amelin

Föredragsavgift tar vi inte ut enligt SFF Centrala stadgar.
SFF-M:s Årsmötet beslutade att ersättning för fika och lokalkostnader skulle vara 50:-/person och föredrag. Ersättning är dock frivillig" ses som gåva"
Betala gåvan helst med kort.Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Att sända ut brev kostar cirka 6 000 kr per omgång, ett belopp som är större än hela vår nuvarande årsinkomst, är alltså helt uteslutet.
Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress!F1:s historia
I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i  PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.
Beställes på Tel 073-9794841 , 070-3395156
kanslisff-m@telia.com
Eller beställs genom mail till
Alternativt per post till: SFF-M,  Hässlögatan 4, 721 31  Västerås.


Back to content | Back to main menu