Aktuellt Föredrag - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Aktuellt Föredrag
Höstresan i samarbete med F1 Kamratförening
SSF-M och F1 Kamratförening besökte Försvarsmaktens flygdag 2018 anordnad av Luftstridsskolan den 25 augusti på Uppsala garnison.

Lördagen den 25 aug var det dags för F1 kamratförenings höstresa. Och som av en händelse hade Försvarsmakten lagt sin flygdag just denna dag! Ett antal av 80 personer hade anmält intresse att åka med, dock fick vi avbokning i sista stund av tre stycken. Samling vid Gula Villan kl. 0730 och embarkering av personer och bagage gick någorlunda smidigt!
Alla var naturligtvis väl förberedda med erforderlig utrustning och ivriga att komma iväg. Och exakt på tid kl. 0800 avgick en dubbeldäckare, hyrd av Axelssons Buss, med egen föreningschaufför. Efter stopp i Enköping och Litslena rondellen för att hämta upp några fler, fortsatte vi mot Ärna fältet. Köbildning in i Uppsala fördröjde oss ca. 20 minuter, men sedan gick det smärtfritt att komma fram och in på området. Avstigning och parkering av bussen blev heller inte något problem.
Vid kl. 1030 var vi så spridda på fältet, och fick efter välkomsttal av både CLSS Robert Nylén och Flygvapenchefen Mats Helgesson, se en formidabel uppvisning av allt från TP84 Hercules, intensivvårdshelikopter, JAS39 Gripen, J32 Lansen, J35 Draken, AJS37 Viggen, helikopter 14 och 16 samt den 70-årsjubilerande J29 ”Tunnan”! Vi fick också skåda Team50 med SK50 SAAB Safir, vilka gjorde en väl sammanhållen formation, som i två rotar efter ett tag. Två fina uppvisningar av en dansk F16 Fighting Falcon och en finsk F18 Hornet, där jag personligen blev djupt imponerad av finländarens flygning!
Stridsscenariot med flygbasjägare, helikoptrar och en rote JAS39 var också imponerande och blev mycket uppskattat bland publiken märktes tydligt.
Tyvärr blev programmet försenat i ca. 45 minuter, vilket innebar att Team 60 uppvisningen och stor formationen med SAAB flygplan i SAHF(Swwedish Airforce Historic Flight) ägde rum vid tidpunkten för vår samling för avfärd mot Västerås. Detta till trots var det en glad och uppsluppen stämning i bussen under färden hem! Så nöjda, glada men trötta tog vi avsked av varandra vid Gula Villan för denna gång. Samtalsämne vid nästa torsdag lär inte vara svårt att hitta!
Leif Hansson

Flyget i Mälardalen

Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med bokprojeket "Flyget i Mälardalen.”  som nu är utgiven..

Flyget i Mälardalen, Personregister
När SFF Årsbok 2017 Flyget i Mälardalen lämnades till tryckeriet den 15 november 2017 var bokens personregister inte klart. Bokens färdigställande hade försenats på grund av omfattande omarbetningar. För att hinna få ut boken till medlemmarna under december beslutade SFF att inte invänta det färdiga registret. På grund av problem inbindningen lyckades man inte med detta. Personregistret finns nu för nedladdning genom att klicka på länken nedan.

Föredrag
Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inte annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för "mingel" kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att
kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.
 

Föredrag 2018

Föredragsavgift tar vi inte ut enligt SFF Centrala stadgar.
SFF-M:s Årsmötet beslutade att ersättning för fika och lokalkostnader skulle vara 50:-/person och föredrag. Ersättning är dock frivillig" ses som gåva"
Betala gåvan helst med kort.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Att sända ut brev kostar cirka 6 000 kr per omgång, ett belopp som är större än hela vår nuvarande årsinkomst, är alltså helt uteslutet.
Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress!
Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! SFF-M:s  kansli når du här på

2018-12-01
Polska tavelförsäljare, TIR-bilar och kalla krigets gåtor
Thomas Magnusson
Historierna om de polska tavelförsäljarna har länge varit föremål för diskussion i Sverige. Många var övertygade om att studenterna som kom till Sverige var här på uppdrag för att kartlägga svenska piloter för att kunna likvidera dem i händelse av krig, och använde sin kringresande tavelförsäljning som täckmantel. 1987 intensifierades diskussionen och teorierna om försäljarna närmast slogs fast när Försvarsmakten visade filmen Förebudet i utbildningssyfte.

Hållna föredrag 2018-11-01
'Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943-1945
Lars-Göran Dybeck


Höstens första föredrag inträffade lördagen den 22 september i Gula Villan i Västerås. Föredraget handlade om vad som hände på Hässlö under andra världskriget, vilket Lars-Göran Dybeck berättade om för en intresserad åhörarskara, av vilka en och annan själv hade minne av från den tiden.
Sålunda berättade Lars-Göran att det under åren 1943-1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på Hässlö. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa.
Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de till Västmanlands Flygflottilj i Västerås.  Bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i flygbart skick där så kundes. Det var många som internerades i Sverige på olika håll och en hel del av dom i Västerås. Unga män i stiliga uniformer och med bra lön satte sin prägel både på orten de bodde och på lokalbefolkningen De trivdes förmodligen också själva, i säkerhet som dom var och för tillfället borta från krigets alla vedermödor.
Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA, där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser. Som ett led i detta tillät Svenska regeringen bl. a. att allierat flyg transporterade ett helt fältsjukhus från Hässlö till Nordnorge i februari 1945 under ledning av en flygöverste från USA med Norskt påbrå, överste Belchen, detta fastän kriget ännu inte var slut. I gengäld fick man tillgång till en del modernt flygmaterial.
 Om detta och mer därtill berättade Lars-Göran på föredraget med material från sin bok med titeln ”Då kriget parkerade på Hässlö”.


 
Mikael Stenhöjd har gjort en fin sammanfattning om senaste föredraget för oss  (och Kamratföreningen) av Lennart Berns om J29, som vi hade i Gula  Villan i lördagen den 24 mars.

Flygande Tunnan - en kallakrigsikon

 
Det var drygt 40 förväntasfyllda personer som samlats i Gulavillan/Flygetshus i Västerås för att lyssna på Lennart Berns föredrag om Saabs Flygande Tunnan.  Lennart började med att berätta om sina tidigare uppdrag i just Gulavillan och rekommenderade ett SVT program från tidigt 80-tal, Nödlanda där ni kan, som delvis spelades in i nämnda fastighet.

Sedan var det dags för Tunnan, vi fick reda på vilka faktorer som spelade en avgörande roll i att Saab kunde utveckla Tunnan. Den viktigaste var kanske tillgången på reamotorteknik. Den fick vi från Storbritannien främst av tre anledningar: den så kallade Bäckebo Raketen, vår flygvapenchef Nordienskiöld och kanske främst britternas akuta behov av pengar. Denna brist på pengar var också en av anledningarna att Sovjetunionen kom över modernare reamotorer, i och med att britterna sålde sin teknik även dit.

Under planeringen av Tunnan kom man fram till 25o pilvinge, kort utblås för att minska förlusterna, ställbar stabilisator samt en del saker som senare under flygplanets tid flygvapnet kom att ändras, till exempel luftbromsar och slattsen i vingarna. Här delade publiken med sig om riskerna för markpersonalen med dessa samt det faktum att en del av dessa byggdes om på CVV.

Vi fick vidare höra hur konstruktören Brising, gjorde jetsnabb karriär från korpral till general på en natt och att den första provflygaren på Tunnan Robert Moore blev Saab troget under resten av sin yrkeskarriär. Sedan fick vi också veta varför ordet reamotor övergavs, till förmån för jetmotor. Detta skedde tydligen när SAS köpt Caravelle och ville inte trycka REA i sin reklam.

Föreläsningen gick vidare med utvecklingen av olika versioner av Tunnan, men även versioner som bara stannade på planeringsstadiet. Även exporten till Österrike och försök till export fick vi tillfälle att höra om.

Att prata om Tunnan utan att beröra haverierna är svårt, cirka 1/3 av de tillverkade Tunnan havererade och 99 piloter fick sätta livet till i en del av dessa. En anledning till haverierna, hade att göra med pilvingen och oförmågan hos oerfarna förare att hantera störningar i luftflödet vid skevning. Dem flesta haverierna var faktiskt kollisioner i luften. En annan orsak till många haverier var horisontgyrot som efter hårdmanövrering kunde kantra och låsa sig.

Efter dessa tråkiga episoder valde Lennart att avsluta med att glädja oss närvarande med en karamell i form av att det kunde bli fler flygande J29 i Sverige...

Gåtan Röd Niklas
I  februari 1946 lyfter tio flygplan av typen B18 B från Halmstad med  destination Norrbotten. Ett kommer fram, nio nödlandar och ett har inte  hörts av sedan dess. Nu kan det över sjuttio år gamla försvinnandet vara  på väg mot sin lösning, tack vare flyghistorikern Henrik Barkman.

F1:s historia
I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i  PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.
Beställes på Tel 073-9794841 , 070-3395156
kanslisff-m@telia.com
Eller beställs genom mail till
Alternativt per post till: SFF-M,  Hässlögatan 4, 721 31  Västerås.


Back to content