Andra Föreningar - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Andra Föreningar


I Mälardalsområdet finns många föreningar med flyganknytning. Vi ser gärna att kontakter tas "över gränserna" för att kunna få mer rationell verksamhet vad gäller möten, föredrag, utställningar, med mera.
Besök gärna deras hemsidor för information om vad som är på gång i föreningarna.

F1 Kamratförening        Besök F1 Kamratförening
Flygande Veteraner       Besök Flygande Veteraner
DC 3:an Daisy är ju numera stationerad i Västerås. Ni har möjlighet att följa med på flygningar med henne.
Hässlö Flygförening       Besök Hässlö Flygförening
Västerås Flygmuseum   Besök Västerås Flygmuseum
Arboga Robotmuseum  Besök Arboga Robotmuseum
Back to content