Bokprojekt - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

BokprojektInom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med bokprojeket "Flyget i Mälardalen.”  som nu är utgiven..

Flyget i Mälardalen, Personregister
När SFF Årsbok 2017 Flyget i Mälardalen lämnades till tryckeriet den 15 november 2017 var bokens personregister inte klart. Bokens färdigställande hade försenats på grund av omfattande omarbetningar. För att hinna få ut boken till medlemmarna under december beslutade SFF att inte invänta det färdiga registret. På grund av problem inbindningen lyckades man inte med detta. Personregistret finns nu för nedladdning genom att klicka på länken nedan.
F1:s historia
I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.
Beställes på Tel 073-9794841 , 070-3395156
kanslisff-m@telia.com
Eller beställs genom mail till
Alternativt per post till: SFF-M, Hässlögatan 4, 721 31 Västerås.
Back to content