Föredrag - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Föredrag


Föredrag
Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inte annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för "mingel" kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att
kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.
 

Föredrag 2019
Föredrag lördagen den 13 april:
Lennart Andersson
När den Tyska regeringen officiellt erkände skapandet av Luftwaffe letade Reichsluftfahrtministerium (RLM) efter ett bombflygplan, som kunde levereras nästan omgående. De flesta
flygplan, som tillverkades i Tyskland uppfyllde inte RLM:s krav, och av den orsaken beslöts att använda Ju 52/3m som en nödlösning. 1933 fick Junkers en order på 450 bombplan av modifierade Ju 52/3m. Zindel konstruerade om flygplanet och försåg det med två kulsprutetorn i sidan av flygplanskroppen samt ett torn i golvet och ett i taket. I passagerarkabinen iordningställdes ett bombrum där 52 st. 50 kg-bomber kunde lastas.
 
Konstruktionen fick versionsbenämningen Ju 52/3m g3e. Detta var Junkers största order under företagets historia. Normalt tillverkade man 18 st Ju 52/3m per år, och denna order innebar att produktionen måste öka med 60 plan i månaden. Fabriken i Dessau kunde inte klara av att leverera 450 flygplan till september 1935, men med stöd av RLM ordnades licenstillverkning hos Weser Flugzeugbau samt en nybyggd Junkersfabrik i Bernburg ca 50 km från Dessau. Av hela ordern tillverkades endast 70 flygplan av Junkers Dessau.
 
I juli 1936 sändes 20 st Ju 52/3mge för att utgöra en del av Condorlegionen i det spanska inbördeskriget. De var de första Luftwaffeenheterna som deltog i stridshandlingar. Officiellt var flygplanen överförda till Hispano Marrocian Transport AG (HISMA). I augusti 1936 sammanfördes flygplansgruppen med Kampfgruppe 88 - K88. Första förlusten drabbade gruppen 4 november 1936 då ett flygplan sköts ner av sovjetiskt jaktflyg i luftrummet över Madrid. På endast några veckor förlorades ytterligare sex flygplan. Det stod klart att Ju 52/3mge var för långsam och alla av flygplanstypen drogs bort från fronttjänst. De kvarvarande flygplanen överlämnades till Francisco Franco innan Condorlegionen återvände till Tyskland.
 
RLM utredde erfarenheterna från Spanien och stoppade all vidare tillverkning av bombflygplan baserat på Ju 52/3, men eftersom flygplanet fungerat bra som transportflygplan utsågs det till standard som transportflygplan inom Luftwaffe.
 Mellan 1935 och 1944 tillverkades 14 olika varianter Ju 52/3 transportflygplan


Föredragsavgift tar vi inte ut enligt SFF Centrala stadgar.
SFF-M:s Årsmötet beslutade att ersättning för fika och lokalkostnader skulle vara 50:-/person och föredrag. Ersättning är dock frivillig" ses som gåva"
Betala gåvan helst med kort.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Att sända ut brev kostar cirka 6 000 kr per omgång, ett belopp som är större än hela vår nuvarande årsinkomst, är alltså helt uteslutet.
Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress!
Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! SFF-M:s  kansli når du här på

Föredrag 2018
2018-12-01
Polska tavelförsäljare, TIR-bilar och kalla krigets gåtor
Thomas Magnusson
Historierna om de polska tavelförsäljarna har länge varit föremål för diskussion i Sverige. Många var övertygade om att studenterna som kom till Sverige var här på uppdrag för att kartlägga svenska piloter för att kunna likvidera dem i händelse av krig, och använde sin kringresande tavelförsäljning som täckmantel. 1987 intensifierades diskussionen och teorierna om försäljarna närmast slogs fast när Försvarsmakten visade filmen Förebudet i utbildningssyfte.

Hållna föredrag
2018-11-01
'Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943-1945
Lars-Göran Dybeck


Höstens första föredrag inträffade lördagen den 22 september i Gula Villan i Västerås. Föredraget handlade om vad som hände på Hässlö under andra världskriget, vilket Lars-Göran Dybeck berättade om för en intresserad åhörarskara, av vilka en och annan själv hade minne av från den tiden.
Sålunda berättade Lars-Göran att det under åren 1943-1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på Hässlö. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa.
Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de till Västmanlands Flygflottilj i Västerås.  Bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i flygbart skick där så kundes. Det var många som internerades i Sverige på olika håll och en hel del av dom i Västerås. Unga män i stiliga uniformer och med bra lön satte sin prägel både på orten de bodde och på lokalbefolkningen De trivdes förmodligen också själva, i säkerhet som dom var och för tillfället borta från krigets alla vedermödor.
Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA, där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser. Som ett led i detta tillät Svenska regeringen bl. a. att allierat flyg transporterade ett helt fältsjukhus från Hässlö till Nordnorge i februari 1945 under ledning av en flygöverste från USA med Norskt påbrå, överste Belchen, detta fastän kriget ännu inte var slut. I gengäld fick man tillgång till en del modernt flygmaterial.
 Om detta och mer därtill berättade Lars-Göran på föredraget med material från sin bok med titeln ”Då kriget parkerade på Hässlö”.


 
Mikael Stenhöjd har gjort en fin sammanfattning om senaste föredraget för oss  (och Kamratföreningen) av Lennart Berns om J29, som vi hade i Gula  Villan i lördagen den 24 mars.

Flygande Tunnan - en kallakrigsikon

 
Det var drygt 40 förväntasfyllda personer som samlats i Gulavillan/Flygetshus i Västerås för att lyssna på Lennart Berns föredrag om Saabs Flygande Tunnan.  Lennart började med att berätta om sina tidigare uppdrag i just Gulavillan och rekommenderade ett SVT program från tidigt 80-tal, Nödlanda där ni kan, som delvis spelades in i nämnda fastighet.

Sedan var det dags för Tunnan, vi fick reda på vilka faktorer som spelade en avgörande roll i att Saab kunde utveckla Tunnan. Den viktigaste var kanske tillgången på reamotorteknik. Den fick vi från Storbritannien främst av tre anledningar: den så kallade Bäckebo Raketen, vår flygvapenchef Nordienskiöld och kanske främst britternas akuta behov av pengar. Denna brist på pengar var också en av anledningarna att Sovjetunionen kom över modernare reamotorer, i och med att britterna sålde sin teknik även dit.

Under planeringen av Tunnan kom man fram till 25o pilvinge, kort utblås för att minska förlusterna, ställbar stabilisator samt en del saker som senare under flygplanets tid flygvapnet kom att ändras, till exempel luftbromsar och slattsen i vingarna. Här delade publiken med sig om riskerna för markpersonalen med dessa samt det faktum att en del av dessa byggdes om på CVV.

Vi fick vidare höra hur konstruktören Brising, gjorde jetsnabb karriär från korpral till general på en natt och att den första provflygaren på Tunnan Robert Moore blev Saab troget under resten av sin yrkeskarriär. Sedan fick vi också veta varför ordet reamotor övergavs, till förmån för jetmotor. Detta skedde tydligen när SAS köpt Caravelle och ville inte trycka REA i sin reklam.

Föreläsningen gick vidare med utvecklingen av olika versioner av Tunnan, men även versioner som bara stannade på planeringsstadiet. Även exporten till Österrike och försök till export fick vi tillfälle att höra om.

Att prata om Tunnan utan att beröra haverierna är svårt, cirka 1/3 av de tillverkade Tunnan havererade och 99 piloter fick sätta livet till i en del av dessa. En anledning till haverierna, hade att göra med pilvingen och oförmågan hos oerfarna förare att hantera störningar i luftflödet vid skevning. Dem flesta haverierna var faktiskt kollisioner i luften. En annan orsak till många haverier var horisontgyrot som efter hårdmanövrering kunde kantra och låsa sig.

Efter dessa tråkiga episoder valde Lennart att avsluta med att glädja oss närvarande med en karamell i form av att det kunde bli fler flygande J29 i Sverige...

Gåtan Röd Niklas
I  februari 1946 lyfter tio flygplan av typen B18 B från Halmstad med  destination Norrbotten. Ett kommer fram, nio nödlandar och ett har inte  hörts av sedan dess. Nu kan det över sjuttio år gamla försvinnandet vara  på väg mot sin lösning, tack vare flyghistorikern Henrik Barkman.
Back to content