Styrelsen - Svensk Flyghistorisk Förening Mälardalen

Go to content

Styrelsen
Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande      Michael Gustafsson  070-3385357


vice ordförande Lars Hermansson  070-3103534

Sekreterare       Tom Ax                        076-8059760   

Kassör              Kjell Andersson           070-3395156   


Ledamot           Sture Nordgren            073-9794841   

Suppleant         Hans-Erik Fredbäck     070-5434339   

Suppleant         Mikael Stenhöjd           076-6121614   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revisor            Jan Stoltz                      070-6650472   

Hemsida-IT   Magnus Magnusson        073-1566670   

Back to content