I Mälardalsområdet finns många föreningar med flyganknytning. Vi ser gärna att kontakter tas ”över gränserna” för att kunna få mer rationell verksamhet vad gäller möten, föredrag, utställningar, med mera.

Besök gärna föreningarnas respektive hemsida (nedan) för information om vad som är på gång:

Besök F1 Kamratförening

Besök Flygande Veteraner
DC 3:an Daisy är ju numera stationerad i Västerås. Som medlem i SFF Mälardalen har du möjlighet att följa med på flygningar med henne.

Besök Hässlö Flygförening

Besök Västerås Flygmuseum

Besök Arboga Robotmuseum