Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med bokprojeket ”Flyget i Mälardalen.”  som nu är utgiven.

För att komma till den databas som innehåller de artiklar o d som ligger till grund för denna bok, klicka här. Där kan du söka på nyckelord, såsom ”segelflyg”, för att presentera en lista med de artiklar som handla om segelflyg.

F1 historia

I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.

Beställes på Tel 073-9794841 , 

kansli@sffmalardalen.se

Eller beställs genom mail till

Mail SFF-M kansli

Mail Sture Nordgren

Alternativt per post till: SFF-M, Hässlögatan 16, 721 31 Västerås.