Inom SFF-M har vi även, under en längre tid, arbetat med bokprojeket ”Flyget i Mälardalen.”  som nu är utgiven.

F1 historia

I samarbete mellan F1 Kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening – Region Mälardalen och Västerås Flygande museum har det framtagits en CD-skiva som innehåller två böcker om F1:s historia.
Böckerna är i dagsläget nästan omöjliga att få tag på men på CD-skivan finns båda delarna med. Böckerna är i PDF-format.

Skivan kan köpas av SFF-M:s medlemmar till ett pris av 105: -/st. och för icke medlemmar 120: -/st.

Beställes på Tel 073-9794841 , 

kansli@sffmalardalen.se

Eller beställs genom mail till

Mail SFF-M kansli

Mail Sture Nordgren

Alternativt per post till: SFF-M, Hässlögatan 4, 721 31 Västerås.