Coronapandemin

Med hänsyn till den rådande pandemin går verksamheten inom SFF Mälardalen på ”sparlåga”. Styrelsen har träffats vid ett fåtal tillfällen i Gula Villan med hänsyn tagen till FHM allmänna råd i samband med Covid-19.

Årsmöte 2021

På grund av pandemin kommer 2021 årsmöte inte att genomföras i februari 2021. Styrelsen har beslutat att genomföra årsmötet vid en senare tidpunkt, då det är säkert ur smittskyddssynpunkt. Tidpunkt för detta kommer att annonseras på hemsidan.

Utskick från styrelsen