Påminnelse om din e-postadress

Vi som arbetar i styrelsen har svårt att nå alla medlemmar som har en e-postadress, då ett flertal av dessa är inaktuella. Vet du med dig att du har bytt e-postadress är vi tacksamma om du meddelar oss i styrelsen detta. Det går också bra att att gå till https://www.sffmalardalen.se/hem/adressuppdatering/ och fylla i dina uppgifter där, så blir vårt adressregister också uppdaterat.

Kommande aktiviteter

  • 221207, kl 18:00: Föredrag i Gula Villan av Lars-Göran Dybeck som berättar om bakgrunden till boken Befria Norge.

Årsmöte 2023

Årsmötet äger rum 2023-02-15 i Gula Villan, Västerås.


Utskick från styrelsen


Styrelsen förslag till nya stadgarVästerås flygplats vara eller icke vara

Folkomröstningen om Västerås/Hässlö flygplats avgjord

Söndagen den 21 mars 2021 genomfördes folkomröstningen om flygplatsens framtid.

78,2 % röstade för att flygplatsen skulle få vara kvar medan 21,8 % röstade för nedläggning. Valdeltagandet var 37 %.

Enligt preliminära uttalanden från kommunens politiker kommer folkomröstningens utfall att representeras och därmed fortsatt verksamhet på Västerås/Hässlö flygplats.

Senare under 2021 har Region Västmanland erbjudit sig att dela på flygplatsens underskott. Något formellt beslut om flygplatsens framtid har ännu inte fattats (feb-22).