Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inget annat angetts i kallelse/inbjudan.

Föredrag 2022

Den 7 december 2022, kl 18:00 hålls ett föredrag i Gula Villan av Lars-Göran Dybeck som kommer att berätta om bakgrunden till boken Befria Norge.