Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inget annat angetts i kallelse/inbjudan.

Föredrag 2023

Här kommer information om kommande föredrag att annonseras.