Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inget annat angetts i kallelse/inbjudan.

Föredrag 2023

Tidpunkt: 2023-04-12, kl 18:00

Plats: Gula Villan

Ämne: Udda uppdrag i Flygvapnet – Roger Möller kommer och berättar om några spännande upplevelser från hans tid i Flygvapnet.

Styrelsen återkommer om andra föredrag under våren.