Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls numera i Västerås Flygmuseum, Hässlö, om inget annat angetts i kallelse/inbjudan.

Föredrag om Flygmätning av navigationshjälpmedel

Torsten Gunnarsson, som arbetat med navigationshjälpmedel under många år, kommer och berättar om hur det kan gå till.

Tidpunkt: 2024-09-04, kl. 18:00