Föredrag

Alla föredrag i SFF-M hålls i Gula Villan på Hässlö om inget annat angetts i kallelse/inbjudan. Vid samtliga föredrag gäller att vi träffas för ”mingel” kl. 9:30 (inkl. kaffe med något tilltugg) för att kl.10:00 avnjuta föredraget om något flyganknutet ämne.

Föredrag 2020

P g a rådande pandemi ligger för närvarande all föredragsverksamhet nere. Styrelsen tar dock gärna emot förslag på föredrag som kan hållas när väl läget så tillåter.