För närvarande är inga resor inplanerade. Styrelsen för SFF Mälardalen återkommer med information om hur det blir med resor under resten av 2024.